Behandelmethoden

Vind hier alle informatie over onze behandelmethoden

Dry Needling

Dry Needling

Wat is Dry Needling?

Dry Needling is een behandelvorm die effectief kan zijn bij spierpijnklachten. Dry Needling behoort tot het domein van de fysiotherapeut maar vergt wel een gedegen opleiding om deze techniek te mogen toepassen. Onze fysiotherapeuten Elsa, Jan Willem en Jasper hebben met succes deze scholing afgerond.

Met Dry Needling raken spierverhardingen (myofasciale triggerpoints) ontspannen, door deze aan te prikken met een dunne acupunctuurnaald. Meestal is de verbetering in souplesse, kracht en pijn direct voelbaar.

Is Dry Needling acupunctuur?

Bij klassiek acupunctuur worden vaak meerdere naalden in het lichaam geprikt, die daar enige tijd blijven zitten. Er wordt gewerkt vanuit een energetisch concept. De punten op de meridianen worden geselecteerd op basis van o.a. tong en polsdiagnostiek om de energiestroom te kunnen beïnvloeden.

Bij Dry Needling worden slechts kortdurend enkele spieren behandeld. We richten de behandeling op spierverhardingen en houden ons niet bezig met een energieconcept. De behandeling met Dry Needling wordt dan ook verklaard vanuit fysiologie en biochemische processen in de spieren.

Wat is een spierverharding en wat voelt u?

Een spierverharding is een hard aanvoelende plek in een spier, die naast een lokale drukpijn, ook vaak uitstralende pijn op andere plaatsen in het lichaam kan geven, die kenmerkend zijn voor deze spier. Dit noemen we myofasciale triggerpoints.

Bij het onderzoek naar de oorzaak van de pijn zien we dat er vaak meerdere spieren bij betrokken kunnen zijn.

Hoe voelt de behandeling aan?

Het inbrengen van het naaldje voel je niet of nauwelijks. Als de spierverharding aangeprikt wordt kan het zijn dat de spier kort aanspant. Dat gaat zo snel, dat je meestal even schrikt en soms kan dat wat pijnlijk aanvoelen. Drukpuntmassage echter is meestal langduriger en pijnlijker. Na deze schokjes (twitches) ontspant de spier zich meestal direct. Je kan bewegingen beter uitvoeren en meestal direct zonder de voor jou herkenbare pijn. Het kan ook voorkomen dat je het tijdens de behandeling even warmer krijgt, gaat zweten, of soms dat je, je even naar of vermoeid voelt. Dit is niet iets waar je, je zorgen over hoeft te maken, maar is te verklaren vanuit een vegetatieve reactie van het zenuwstelsel.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Soms, als er erg veel stijve spieren zijn, voel je de eerste 2 dagen een zeurderige napijn, de behandeling werkt dan nog even na. Dat verdwijnt ook weer. Onze ervaring is dat de spieren na deze behandeling soepeler zijn geworden en makkelijk gebruikt kunnen worden. Het is echter raadzaam de eerste dagen deze spieren niet al te fors te belasten. Je krijgt eenvoudige oefeningen voor thuis mee om de verbeterde beweeglijkheid die is ontstaan te handhaven. Het verdere herstel heb je daarmee zelf in de hand. De resultaten zijn over het algemeen effectiever dan met massage of rekoefeningen.

Hoe uiten spierverhardingen zich?

 • Pijn ter plekke in een spier met of zonder uitstraling
 • Bewegingsbeperkingen en/of stijfheid
 • Verminderde kracht bij aanspannen van de spier
 • Uitbreiding door pijnontwijkend gedrag.

Vaak gaan deze klachten vanzelf weer weg, maar als dit lang blijft hangen kan behandeling wenselijk zijn. De fysiotherapeut zal in dat geval ook onderzoeken of er andere oorzaken zijn voor deze spierklachten en deze in de behandeling betrekken.

Hoe kunnen spierverhardingen ontstaan?

 • Door een verkeerde beweging of een trauma
 • Door langdurig verkeerde (werk) houding
 • Langdurige overbelasting als bijvoorbeeld bij nek- of armklachten (RSI, CANS)
 • Specifieke overbelasting bij sport of zwaar werk
 • Langdurige afwezigheid van beweging (gipsverband)
 • Psychologische factoren zoals stress, depressie, onrust en vermoeidheid hebben duidelijke invloed op spierspanning
 • Slaaptekort

Waar wordt de behandeling op gericht?

De Behandeling richt zich met name op die klachten waarbij spieren (vaak al langdurig) gespannen zijn en pijnklachten geven in een meer uitgebreid gebied. Bestaan de klachten langer, dan zijn er meestal meer spieren bij betrokken. Vaak breiden de klachten zich ook uit, ook langs de wervelkolom. We betrekken vaak ook deze spieren in de behandeling. Daarnaast behandelen fysiotherapeuten, die de opleiding in Amsterdam hebben gevolgd, ook de punten die we Dry Needling Area’s noemen. Aangetoond is dat daarmee ontspanning wordt bereikt in grotere gebieden en er minder snel hinderlijke nareacties zijn na de behandeling.

Wat doet de fysiotherapeut eerst?

De gespecialiseerde fysiotherapeut zal eerst door een gesprek en onderzoek proberen uw klachten te analyseren. Daarna worden al die spieren onderzocht die deze pijn zouden kunnen veroorzaken. In die spieren wordt gezocht naar spierverhardingen, die vaak drukpijnlijk zijn en aanvoelen als een plaatselijke verdikking in een spierstreng.

Wat zijn de kosten?

Deze methode maakt onderdeel uit van de algehele behandeling fysiotherapie. Indien uw aanvullende verzekering fysiotherapie dekt, dan vallen dus ook de kosten voor een Dry Needling behandeling hieronder.

Zie hier onze folder over Dry Needling.

Klik hier om een afspraak met een van onze fysiotherapeuten te maken.

EPTE

EPTE: Percutane Electrolyse Therapie

EPTE is ontwikkeld in Spanje en staat voor Electrólisis Percutánea Terapéutica (percutane electrolyse). Electrolyse is gedefinieerd als een elektrische lading die nodig is om een anders niet spontane reactie te bewerkstelligen. Een galvanische stroom wordt door een gesloten circuit (anode, cathode) gestuurd om het gedegenereerde weefsel af te breken d.m.v. een alkane reactie. Alkaline (hoge pH) is de tegenhanger van een Zuur (lage pH). Bij de positieve elektrode treedt een pH verlagende reactie op door opstapeling van negatieve ionen O2 + 4HCL . Omdat deze reactie optreedt bij een groot oppervlak van de anode is dit effect lokaal verwaarloosbaar. Bij de naald (cathode) treedt een alkaline reactie op in de degeneratieve regio door het aantrekken van positieve ionen. Deze ionen breken zouten en water af in hun bases elementen welke op hun beurt H2 en 2NaOH vormen.

Waarom EPTE?

Het lijkt erop dat het deel van de pees welke degeneratief is niet volledig zal herstellen. De matrix in het degeneratieve gedeelte is niet in staat om de opgelegde belasting te transporteren naar de cel waardoor er ook geen herstel kan optreden door middel van mechanotransductie. Dit is niet dat er geen adaptatie plaats vindt in de pees, hier komt de “donut theorie” kijken. “Treat the donut not the hole” waar de “donut” het goede weefsel rondom de “hole” het degeneratieve weefsel is. Het goede weefsel zal adequaat reageren op de mechanotransductie en daardoor positief adapteren waardoor er klinisch verbetering kan optreden. Oefentherapie heeft dus geen effect op het gedegenereerde weefsel. EPTE kan onder echogeleide deze zones aanprikken en het lokale zure milieu veranderen waardoor er een alcanische verbranding optreedt gepaard gaande met een gecontroleerde ontstekingsreactie waardoor er daarna weer een positief milieu ontstaat voor synthese van bindweefsel.

EPTE is onderdeel van de pees revalidatie

Oefentherapie blijft de gouden standaard voor de behandeling voor tendinopathie (peesklachten), echter reageert niet iedereen daar even goed op. Dit kan mogelijk zijn door de aanwezigheid van degeneratieve zones in de pees die niet verbeteren d.m.v. oefentherapie. Voor de mensen die ondanks een goed oefenprogramma klachten blijven houden is EPTE een goede optie.

Oefentherapie ter bevordering van de belastingscapaciteit

 • Excetrisch (Alfredson 1998)
 • Heavy Slow Resistance (Rio et al. 2015)
 • Isometrisch (Rio et al. 2015)
 • Tendon Neuroplastic Training  (Rio et al. 2015)

Duurtraining heeft geen effect op de mechanische eigenschappen van de pees (young modulus) voor aanpassingen in de mechanische eigenschappen van de pees dient de training te bestaan uit:

 • hoge belasting
 • hoge pees “strains”
 • wanneer isometrisch in verlengde stand & lang vast houden >45sec
 • constant worden uitgevoerd voor een periode van minstens >12 weken

EPTE ontstekingsreactie?

Ontstekingsreacties worden vaak gezien als iets kwaadaardigs. Echter in een gezonde pees treedt na inspanning altijd een ontstekingsreactie op dit leidt uiteindelijk tot een sterker wordende pees. Nu blijkt dat deze ontstekingsreactie in een tendinopathische pees niet meer optreedt als gevolg op belasting. Hierdoor is er dus ook een beperkte aanpassing mogelijk door oefentherapie. Door de EPTE behandeling treedt er dus ook een gecontroleerde ontstekingsreactie op waardoor er weer een milieu ontstaat waar bindweefsel sterker kan worden als reactie op oefentherapie.

EPTE door de fysiotherapeut

De leverancier van de EPTE apparaten Fyzzio heeft dit door een jurist laten uitzoeken en deze therapievorm valt onder het domein fysiotherapie. De opleiding is ook geaccrediteerd door zowel het KNGF als het Keurmerk Fysiotherapie. Een fysiotherapeut mag de huid penetreren zolang hij maar niets achterlaat. Bijvoorbeeld injecteren mag een fysiotherapeut niet. Het toestel van het merk EPTE is het enige percutane electrolyse apparaat dat voldoet aan de strenge CE-Markeringeisen. Deze richtlijn beschrijft de essentiële eisen waaraan medische hulpmiddelen moeten voldoen. De algemene eisen, waaronder een doelmatigheid eis, gaan over de technische veiligheid, steriliteit en bio compatibiliteit van het product. De fabrikant of importeur is hiervoor verantwoordelijk net als voor bepaalde administratieve verplichtingen. Vervolgens krijgen de producten een CE-markering, waarmee ze vrij verhandelbaar zijn in de gehele Europese Economische Ruimte (EER).

Shockwave

Shockwave

Hoe werkt het?

Oefentherapie blijft de gouden standaard voor de behandeling voor tendinopathie (peesklachten), echter reageert niet iedereen daar even goed op. Voor de mensen die ondanks een goed oefenprogramma klachten blijven houden is shockwave therapie of EPTE een goede optie. Shockwave therapie is een behandeling waarbij de fysiotherapeut middels mechanische trillingen een herstelproces in het lichaam versterkt. Vooral  voor de behandeling van chronische peesaandoeningen is shockwave therapie gebleken effectief te zijn. 

Verschillende studies hebben aangetoond dat wanneer weefsel met een voldoende hoeveelheid shockgolven wordt behandeld en door een cavitatie opbouw en mechanotransductie er uiteindelijk een biologische verandering optreedt welke het herstelproces een “Kick Start” geeft. In contrast met urologie waar de nierstenen worden vergruisd, worden bij musculoskeletale klachten de shockwave therapie gebruikt om interstitiële en extracellulaire biologische reacties op te wekken die het herstelproces ondersteunen.

Shockwave therapie voor hielspoor

Een recent meta-analyse van verschillende RCT’s concludeert dat de pijnscore met gemiddeld 60% doet afnemen bij mensen met hielspoorklachten (Lou et al. 2016).

Shockwavetherapie voor achillespeesklachten

Bij chronische achillespeesklachten is gebleken dat een combinatie met oefentherapie een grotere afname (17%) van pijn bewerkstelligt dan alleen oefentherapie (Rompe et al. 2009).

Shockwave therapie voor proximale hamstrings tendinopathie

Cacchio et al. 2011 deed onderzoek naar de effectiviteit bij proximale hamstrings tendinopathie bij atleten. Ze concludeerden dat ESWT een veilige en effectieve therapie is voor de behandeling van chronische proximale hamstring tendinopathie.

Shockwave therapie voor “Tenniselleboog”

Bij langdurige klachten (>6mnd) aan de elleboog waarbij de pees is betrokken wordt geadviseerd om shockwave therapie toe te passen aan de behandeling van tenniselleboog (llieva 2012).

Biologische effecten

Extracorpareale Shockwave Therapie (ESWT) kan worden geclassificeerd aan de hand van de “energy flux density” (EFD). Dit is de hoeveelheid energie (mJ) per mm2.

 • Laag : < 0.08 mJ/mm2
 • Middel : 0.09 – 0.28 mJ/mm2
 • Hoog : >0.6 mJ/mm2

Afhankelijk van de EFD kunnen er een drietal effecten worden opgewekt

 • Mechanisch (kalk afbraak)
 • Moleculair (weefsel regeneratie)
 • Analgetisch (pijndemping)

Literatuurlijst Shockwave Therapie

Apparatuur Shockwave Therapie

FyioEchografie Mobiel maakt gebruik van de mobiel inzetbare ShockMaster 300.

Er is een belangrijk onderscheid tussen ballistische radiale- en elektromagnetisch opgewekte radiale shockwaves. De ballistische R-SWT is de enige wetenschappelijk geaccepteerde vorm van R-SWT. Alle goede resultaten het afgelopen decennium zijn met deze technologie gerealiseerd. Ballistische schokgolven worden opgewekt middels een ‘pistool’ waarin een bewegend projectiel tegen een applicator (het eindstuk) tikt. Om het projectiel in beweging te krijgen is een luchtcompressor nodig. Deze compressor is bij de kleine draagbare apparaten in het toestel ingebouwd (Fyzzio bv).

Simple Share Buttons Adder (6.3.4) simplesharebuttons.com

Overige Shockwave indicaties:

 • Patellaire tendinopathie
 • Trochantor pijnsyndroom (insertie Gluteus minimus en medius)
 • Schouder calcificaties
 • Schouder tendinopathie
 • MTSS (shin splints)
 • Trigger Finger
 • Carpal Tunnel Syndroom

Echografie

Echografie

Als service naar onze cliënten bieden wij de mogelijkheid tot een echografisch onderzoek op onze eigen locatie.

Wibbo Hummelen fysio echografist en sportfysiotherapeut is wekelijks op  op donderdagochtend van 9:00 tot 10:00 uur bij ons aanwezig voor het uitvoeren van echografische diagnostiek.

Wat zijn de voordelen van een echografisch onderzoek:

 • Het onderzoek is ongevaarlijk en (meestal) pijnloos.
 • Echografie kan dynamisch worden uitgevoerd, dus tijdens de  (pijnlijke) beweging.
 • Echografie brengt de ernst van de blessure in kaart en helpt bij het opstellen van een optimaal behandelplan.
 • Het echografisch onderzoek kan na enkele weken worden herhaald, om het herstel te kunnen volgen.

De kosten voor een echografisch onderzoek bij Portegies Fysio voor sporters bedraagt 40,- euro. U ontvangt hiervoor een factuur. Er wordt daarnaast geen extra behandeling fysiotherapie gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Lees voor meer informatie onze echo folder. Wil je een afspraak maken bel dan: 06-27032603

Welke blessures kunnen met echografie in beeld worden gebracht:

Algemeen:
 • spierscheur
 • hematoom
 • cyste
 • spier vervetting
 • bursitis (slijmbeurs)
 • zwelling in het gewricht
 • kalk depots
 • osteofyten
Elleboog:
 • olecranon bursitis (studenten elleboog)
 • epicondylitis lateralis (tennis elleboog)
 • epicondylitis medialis (golfers elleboog)
Heup:
 • zwelling in het gewricht
 • bursitis (slijmbeurs)
 • spierscheuren
Knie:
 • patellapees (tendinopathie / jumpers knee / Osgood Schlatter)
 • quadricepspees
 • bakerse cyste / meniscus cyste
 • bursitis (slijmbeurs)
 • zwelling in het gewricht
 • collateraal bandletsel ( binnen- en buitenband)
 • runners knee
Kuit:
 • spierscheur (zweepslag)
 • achillespees (scheur / tendinopathie)
Enkel:
 • pees afwijkingen
 • ganglion
 • achillespees (scheur / tendinopathie)
 • bursitis (slijmbeurs)
 • ligamentair letsel, verzwikte enkel (inversie trauma)
 • zwelling in het gewricht
Voet:
 • hielspoor
 • fascitis plantaris
 • fat pad afwijkingen

Welke apparatuur wordt gebruikt:

Met de MyLabFive MSU kan de echografist zowel binnen als buiten de praktijk een echografisch onderzoek uitvoeren. Kleurendoppler echografie presenteert stromend bloed. Het is een mooie toevoeging op het zwart-wit beeld voor fysiotherapeuten. Belangrijke voordelen zijn:

Differentiaal diagnostiek verbetert. Is een echo-arme holte een cyste/abces/hydrops of een echo-arme massa met daarin bloedvaten?
Aantoonbare hypervascularisatie gaat samen met verhoogde weefselactiviteit en duidt op een ontstekingsreactie. Dat kan zijn in het kapsel/synovium, spier- of peesweefsel.
De MyLabFive MSU beschikt zelfs over powerdoppler, dat met de hoogste sensitiviteit zelfs neovascularisatie kan aantonen.
Het toestel maakt gebruik van een Linear Array transducer 8 – 12 MHz waarmee zeer nauwkeurig oppervlakkige structuren en dieper gelegen structuren zijn te scannen.

Medical Taping

Medical taping / Kinesio Taping

Waar komt het vandaan?

Kinesio Taping komt van oorspong uit Japan, het is een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke herstelprocessen van het lichaam. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van speciale tape. De tape activeert het zenuwstelsel en algemeen circulatiesysteem, waardoor de betreffende spieren en pezen weer snel herstellen.Kinesio Tape is 25 jaar geleden ontwikkeld door Dr. Kenso Kase.

Wat is medical of kinesio taping?

Het verschil tussen de gewone sporttape en de Kinesio Tape ligt in het feit dat de Kinesio Tape rekbaar is tot 130-140 % van de oorspronkelijke lengte. Bij gewone tape is de functie gericht op het beperken van de pijnlijke bewegingen, dit leidt tot drukverhoging. De Kinesio Tape is juist gericht op drukvermindering van het aangedane gebied en stimulering van een correcte beweging doordat de tape de huid een stukje optilt. Daarnaast kan Kinesio tape ook helpen om bewegingen af te remmen.

 Functies van kinesio tape:

 • Pijndemping
 • Geeft steun aan spieren en gewrichten
 • Verwijdert oedeem
 • Corrigeert gewrichten en weefsel

Voordeel van deze methode, de tape kan dagen blijven zitten. Dit heeft als voordeel dat er een 24 uurs herstel plaatsvindt in tegenstelling tot een reguliere behandeling. Vaak wordt er zelfs doorgetraind. Verder heeft de tape ongeveer de dikte en gewicht van de huid, is hypoallergeen, ademend en bezit geen contra-indicaties voor het gebruik. Het verschil tussen de conventionele sporttape en de Kinesio of Medical tape is dat de conventionele sporttape erg stug is en juist een immobiliserend effect heeft. Kineso of Medical tape is elastisch, waardoor gewrichten wel functioneel belast kunnen worden. Daarnaast is de lijm ook minder agressief en kan er mee gedoucht worden.

Bij welke klachten kan je kinesio taping toepassen?

De tapemethode is heel effectief bij overbelasting zoals bijvoorbeeld achillespeesklachten, schouderklachten, rugklachten, een tennisarm enz. Ook verstuikingen en kneuzingen genezen sneller met Kinesio Tape.

Sportmassage

Sportmassage
maak kennis met onze NGS sportmasseur

Marco Stijnman is geregistreerd NGS sportmasseur. Om de week is Marco op maandagavond aanwezig op onze praktijklocatie om je te helpen herstellen van intensieve trainingen of sportprestaties. Voor het maken van een afspraak kan je bellen met ons (06-27032603) of mailen naar info@portegiesfysio.nl. Marco is op maandag aanwezig van 18:00 – 21:00 uur. Wil je een afspraak op een ander moment dan kan je direct met Marco contact opnemen via: https://demasportenhealth.nl

Wat is sportmassage?

Sportmassage is voor sporters een middel om sneller te herstellen van een inspanning. De massage bevordert het herstel en kan nieuwe blessures helpen voorkomen, doordat blokkades in de spieren worden afgebroken en afvalstoffen sneller worden afgevoerd. Bovendien draagt de massage bij tot meer effectieve trainingen en betere sportprestaties.

Wat zijn de effecten van sportmassage?

Het belangrijkste effect van sportmassage is de afname van de spierspanning. Hierdoor neemt de doorbloeding van het lichaam toe en kunnen bouwstoffen beter worden aangevoerd. Vochtophoping als gevolg van spierschade zal beter afgevoerd kunnen worden, waardoor de sporter sneller in staat is een nieuwe sportprestatie te leveren.

Wat is blessurepreventie?

Als een NGS sportmasseur een sporter begeleidt, is het belangrijk te weten hoe het met de lichamelijke gesteldheid van de sportman/vrouw is gesteld. Voordat tot behandeling wordt overgegaan, wordt een functieonderzoek gedaan van ca. 60 minuten, bestaande uit onder meer een anamnese, een inspectie en spierlengtetesten.

Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar:

Hoe is de verhouding tussen belasting en belastbaarheid.
Welke spieren worden bij een bepaalde tak van sport verhoogd belast?
Is er een warming-up en cooling-down?
Is er sprake van een blessureverleden?

Wat kost een sportmassage?

een behandeling van 60 minuten kost € 42,-
een behandeling van 30 minuten kost € 25,-
Wil je meer weten over onze sportmasseur Marco Stijnman kijk dan eens op zijn website: www.demasportenhealth.nl

Marco Stijnman is geregistreerd NGS sportmasseur. Iedere maandagavond is Marco op onze locatie aanwezig om je te helpen herstellen van intensieve trainingen of sportprestaties. Voor het maken van een afspraak kan je bellen naar de praktijk. Marco is op maandag aanwezig van 17:00 – 21:00 uur