Tarieven

Vind hier alle informatie over onze tarieven

In 2024 zullen wij helaas niet met alle zorgverzekeraars een overeenkomst hebben, klik hier voor informatie.

Tarieven 2024

OmschrijvingTarief 2024
Reguliere zitting fysiotherapie€ 42,50
Zitting Manuele therapie€ 53,00
Screening/ DTF€ 17,75
Intake en onderzoek na screening€ 44,50
Intake en onderzoek na verwijzing€ 59,75
Screening/Intake/Onderzoek€ 61,75
Telefonische zitting (15 min. op afspraak) wordt via enkele verzekeraars vanuit AV vergoed.€ 19,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 78,50
Aan huis bezoek Intake€ 67,25
Aan huis behandeling regulier€ 50,00
Aan huis behandeling manuele therapie€ 60,50
Niet nagekomen afspraak** (afspraken dienen minimaal 24 uur vantevoren zijn afgezegd)€ 36,50
Echografisch Consult**€ 45,00
Shockwave/EPTEstandaard consult
Verstrekte verband- en hulpmiddelen**Geldende kostprijs
Prijzen zijn gebasseerd op het Landelijke Gupta Onderzoek van 2018 en 2020.

Bovenstaande tarieven zijn van toepassing wanneer er geen sprake is van een aanwezige aanvullende ziektekostenverzekering of wanneer het maximale aantal behandelingen dat vergoed wordt door de zorgverzekeraar bereikt is.

**Deze kosten vallen meestal niet onder de dekking van de zorgverzekeraar en zullen bij de cliënt zelf in rekening worden gebracht.

BETALINGSVOORWAARDEN

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren (werkdagen) telefonisch (06-27032603) te worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, moeten wij helaas in rekening brengen bij de patiënt.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
  5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.