Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Vind hier alle algemene informatie over de directe toegankelijkheid van fysiotherapie

Directe toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Veel mensen weten niet dat de fysiotherapeut – net als de huisarts – hoort bij de eerstelijnsgezondheidszorg. Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbrief meer nodig van uw huisarts om naar de fysiotherapeut of sportfysiotherapeut te gaan. Natuurlijk kunt u eerst een afspraak met de huisarts maken, maar bij de meeste zorgverzekeraars is dit niet meer verplicht. In uw polisvoorwaarden kunt u terugvinden of uw zorgverzekeraar DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) vergoed.

Hiermee heeft de fysiotherapeut wel een extra verantwoordelijkheid gekregen. Deze moet namelijk kunnen bepalen of de klacht van de patiënt ook met een (sport)fysiotherapeutische behandeling is te behandelen. Bij het eerste bezoek zal daarom een screening plaatsvinden om te bepalen of de aard van uw klacht een indicatie is voor (sport)fysiotherapeutische behandeling. Aan de hand van de screening, deze duurt ongeveer 10 minuten, wordt bepaald of verder onderzoek noodzakelijk is. In overleg met u zal besloten worden tot overgang van fysiotherapeutische behandeling en/of verwijzing naar de huisarts voor aanvullend onderzoek.

Wanneer overgegaan wordt tot (sport)fysiotherapeutische behandeling, zal er een vervolg afspraak worden gemaakt. De huisarts zal hier vervolgens, met uw toestemming, over worden geïnformeerd.

Bent u geopereerd of heeft u een chronische indicatie volgens de lijst Borst (denk hierbij aan behandeling na een operatie zoals een VKB reconstructie, kijkoperatie of fractuur), dan is een verwijzing van specialist of huisarts noodzakelijk om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw langdurige fysiotherapeutische behandeling. Zie vergoeding fysiotherapie.