WGBO Rechten en Plichten

Vind hier alle algemene informatie over onze WGBO rechten en plichten

WGBO Rechten & Plichten

Wettelijke overeenkomsten WGBO

Portegies Fysio voor sporters conformeert zich aan de ‘Wet op geneeskundige behandel-overeenkomst’ WGBO.

Hieronder een aantal uitgelichte overeenkomsten opgenomen in de WGBO.

1. Wat zijn de rechten en plichten van therapeut en patient?

Als een therapeut u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

2. Plichten therapeut: een zorgverlender heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:

3. Rechten patiënt: als patiënt heeft u onder andere het recht:

4. U heeft als patiënt ook plichten:

5. Een minderjarige die de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt , is bekwaam tot het aangaan van een behandelovereenkomst ten behoeve van zichzelf, alsmede tot het verrichten van rechtshandelingen die met de overeenkomst onmiddellijk verband houden.

De minderjarige is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verbintenissen, onverminderd de verplichting van zijn ouders tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding.

6. Portegies Fysio voor Sporters heeft een klachtenregeling.

Wanneer u een klacht heeft kunt u samen met de vertrouwenspersoon/klachtencoördinator een afspraak maken en/of een klachten/wensen registratie formulier invullen. De klacht zal geëvalueerd en afgehandeld worden. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling kunt u naar een onafhankelijke klachtencommissie stappen. Informatie hierover vindt u in de folder van het KNGF betreft klachten over uw fysiotherapeut, deze is aanwezig in de wachtruimte. Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.defysiotherapeut.com